Pochopení kulturního dědictví


Pochopení kulturního dědictví je projektem, který souběžně s tématem Zachování kulturního dědictví spadá do důležitosti světového významu. Mají stejný cíl, ale obsahově se výrazně liší.


VSTUPTE
DO FASCINUJÍCÍHO SVĚTA
NEROZKÓDOVANÝCH ZNALOSTÍ
(Art Science History)

nabízíme
NOVÝ POHLED

na široké spektrum kulturních památek evropského rozsahu.Dávno zapomenutý, naprosto unikátní a fascinující svět, do kterého uvádíme veřejnost

prostřednictvím
INTERAKTIVNÍCH
OUTDOOR & INDOOR
ZÁŽITKŮ A EXPOZICÍNa základě dlouhodobě financovaného výzkumu, s výstupem v podobě rozsáhlé databáze znalostí,

přilákáme návštěvníky
ZCELA UNIKÁTNÍM OBSAHEM

Nabídneme obsahovou náplň lukrativním objektům i místům, na první pohled opomíjeným. Dokážeme pozvednout mnohé lokality, které trpí nedostatkem atraktivity a marně léta shánějí témata pro svoji prezentaci. Samotná renovace památek pro jejich zachování nestačí. Obnova může přinést krátkodobý efekt, ale pokud si veřejnost zachovaného dědictví nebude vážit, nepochopí jeho význam a nepřijme jeho ochranu za svoji osobní věc, nemusí dobrý záměr dojít k dlouhodobému cíli. Seznámíme vás

s obsahem, formami a ukázkami naší práce. 

LA TECHNOLOGIE ET L'AVENIR
DU DIVERTISSEMENT ET DE LA CONNAISSANCE