MENU UDÁLOST ČESKO 2024PRESTIŽNÍ
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ UDÁLOST

S ODHALENÍM TAJEMSTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA 2024-2025

TAJEMSTVÍ Z ÉRY BELLE ÉPOQUE
odhaleno ve světové premiéře po více než 100 letech


Široká veřejnost a pochopitelně také lidé, pohybující se v investicích a umění, sledují vždy události, u kterých dochází k převodu majetkových práv uměleckých děl s hodnotou v řádech stovek milionů. Pokud je následně odhaleno skryté tajemství takového uměleckého skvostu, nastává naprosto výjimečný okamžik.


Partnerství v takovou chvíli může být skvělou příležitostí, ukázat nejen veřejnosti, ale také bohatým a vlivným jednotlivcům, nabídky kvalitních a prestižních služeb či produktů a to po celou dobu prezentací v průběhu let 2024-2025.