MENU UDÁLOST ČESKO 2024LUXUS

Proč byl pro odhalení unikátního tajemství v uměleckých dílech zvolen právě tento název? Slovo LUXUS je svým latinským původem z hlediska symbologie rovněž jistou formou jinotaje. LUX-US , tedy to, co nás dokáže osvítit a posunout na vyšší duchovní úroveň.